Aquest curs permetrà a l’alumne ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals més rellevants. També poder desenvolupar l’activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa i dominar la confecció de tramitar nòmines. L’alumne aprendrà els tipus de contractació laboral vigents, així com els aspectes més rellevants de l’extinció del contracte laboral.

 • 100% subvencionat
 • Dirigit a treballadors del sector
 • Places limitades

Screen Shot 2019-09-18 at 11.54.05

¿Què aprendràs en aquest curs?

 • Règim general de la seguretat social
 • La contractació de treballadors
 • El contracte de treball. Característiques de les diferents modalitats
 • Suspensió i extinció de la relació contractual, acomiadaments
 • Rebut de salaris/nòmines
 • El salari i la seva composició
 • Elements de la cotització a la seguretat social
 • Liquidacions
 • Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal
 • Tipus de contractació laboral
 • Extinció del contracte laboral

 Informació del curs:

Horari

 • Dijous: 19:00 a 21:30
 • Divendres: 16:00 a 21:00
 • Dissabtes: 09:00 – 14:00
 • Inici curs: 30 de gener de 2020
 • Fi curs: 29 de febrer de 2020

Durada

 • 62 hores

Lloc

 • Formació Miró
 • c. Comte d’Urgell, 168-170, entr. 4a – Bcn
 • Veure mapa
Requisits
Treballadors del sector de d’administració i gestió (gestories, consultories, empreses de recursos humans)

Full d’inscripció

Fotocòpia d’un dels següents documents laborals

 • Treballalladors: Última nòmina + Vida laboral / Rebut d’autònoms + Vida laboral

Fotocòpia d’un dels següents documents personals

 • DNI / NIE

consorci_logo

sepe_logo