En aquest curs l’alumne es podrà formar en la planificació de la comercialització de productes i serveis, les eines de màrqueting i de comunicació disponibles, l’atenció i fidelització del client, les tècniques i canals de venta, entre altera, en definitiva, la present formació dotarà a l’alumne de les competències professionals necessàries per comercialitzar productes i serveis en petits negocis o microempreses.

 • 100% SUBVENCIONAT
 • Dirigit a treballadors, autònoms i aturats
 • Places limitades

Screen Shot 2019-09-17 at 18.40.39

Informació del curs

Horari

 • Data inici: 20 de gener de 2020
 • Data fi: 27 de març de 2020
 • Horaris: dilluns i dimecres de 09:00 a 11:30 i divendres de 09:00 a 13:00

Durada

 • 90 hores

Lloc

 • Formació Miró
   • c/Joan Miró, número 9, LLEIDA
Full d’inscripció

Fotocòpia d’un dels següents documents laborals

   • Última nòmina (Si treballador)
   • Rebut d’autònom (Si autònom)
   • Dicument DARDO (Si aturat)

Fotocòpia d’un dels següents documents personals

   • DNI
   • NIE

Objectius i temari Curs Comercialització de productes i serveis

Objectius generals

   • Aplicar tècniques d’organització de les accions de venda a partir de paràmetres comercials definits en una planificació i el posicionament de l’petit negoci.
   •  Analitzar els mitjans i instruments necessaris per al desenvolupament d’accions comercials habituals en petits negocis o microempreses.
   •  Definir procediments d’actuació amb clients identificant les accions de gestió, fidelització i seguiment que optimitzin la relació amb el client-tipus de petits negocis o microempreses.
   •  Aplicar tècniques específiques a la venda de productes i serveis, en funció dels diferents canals
   •  Desenvolupar la gestió administrativa de diferents accions comercials, de venda i d’atenció a client i situacions de queixes i reclamacions, i elaborant la documentació corresponent utilitzant aplicacions ofimàtiques específiques.

Continguts:

   • UNITAT DIDÀCTICA 1. PLANIFICACIÓ COMERCIAL DE PETITS NEGOCIS O MICROEMPRESES
   • UNITAT DIDÀCTICA 2. MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EN PETITS NEGOCIS O MICROEMPRESES
   • UNITAT DIDÀCTICA 3. ATENCIÓ A EL CLIENT I FIDELITZACIÓ A PETITS NEGOCIS O MICROEMPRESES
   • UNITAT DIDÀCTICA 4. TÈCNIQUES DE VENDA, CANALS I SERVEI POST-VENDA
   • UNITAT DIDÀCTICA 5. GESTIÓ COMERCIAL DE PETITS NEGOCIS O MICROEMPRESES

sepe_logo