En aquest curs l’alumne aprendrà les últimes tècniques de venda i  de màrqueting 2.0 per aconseguir incrementar la facturació de l’empresa. Aspectes com la gestió d’anuncis a les xarxes socials,  l’atenció al client i com fidelitzar-lo, així com els pasos necessaris per tancar una venda són alguns dels aspectes que es tractaran al curs.

 • 100% SUBVENCIONAT

 • Dirigit a aturats

 • Places limitades

Screen Shot 2019-09-17 at 18.40.39

Informació del curs

Horari

 • Data inici: 12 de febrer de 2020
 • Data fi: 4 de abril de 2020
 • Horaris: dilluns, dimecres i divendres de 09:00 a 13:00

Full d’inscripció

   • Document DARDO actualitzat
   • DNI/NIE
   • Títol de Batxillerat, cicle formatiu, grau o master

Objectius i temari Curs Comercialització de productes i serveis

Objectius generals

   • Aplicar tècniques d’organització de les accions de venda a partir de paràmetres comercials definits en una planificació i el posicionament de l’petit negoci.
   •  Analitzar els mitjans i instruments necessaris per al desenvolupament d’accions comercials habituals en petits negocis o microempreses.
   •  Definir procediments d’actuació amb clients identificant les accions de gestió, fidelització i seguiment que optimitzin la relació amb el client-tipus de petits negocis o microempreses.
   •  Aplicar tècniques específiques a la venda de productes i serveis, en funció dels diferents canals
   •  Desenvolupar la gestió administrativa de diferents accions comercials, de venda i d’atenció a client i situacions de queixes i reclamacions, i elaborant la documentació corresponent utilitzant aplicacions ofimàtiques específiques.

Continguts:

   • UNITAT DIDÀCTICA 1. PLANIFICACIÓ COMERCIAL DE PETITS NEGOCIS O MICROEMPRESES
   • UNITAT DIDÀCTICA 2. MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EN PETITS NEGOCIS O MICROEMPRESES
   • UNITAT DIDÀCTICA 3. ATENCIÓ A EL CLIENT I FIDELITZACIÓ A PETITS NEGOCIS O MICROEMPRESES
   • UNITAT DIDÀCTICA 4. TÈCNIQUES DE VENDA, CANALS I SERVEI POST-VENDA
   • UNITAT DIDÀCTICA 5. GESTIÓ COMERCIAL DE PETITS NEGOCIS O MICROEMPRESES

sepe_logo