• BONIFICABLE
  • Dirigit a treballadors, aturats i funcionaris
  • Places limitades
comptabilitat-basica

 Informació del curs:

Horari

  • Consultar

Durada

  • 50 hores

Lloc

  • Formació Miró
Full d’inscripció

Fotocòpia d’un dels següents documents laborals

  • Última nòmina
  • Rebut d’autònom

Fotocòpia d’un dels següents documents personals

  • DNI
  • NIE
consorci_logo

sepe_logo