El curs de Comptabiliat Bàsica permetrà a l’alumne situar la comptabilitat dins l’entorn de l’empresa, aclarir la informació que ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits. S’utilitzen eines per iniciar a l’alumne en els concèptes bàsics, i així capacitar-lo per què pugui dur a terme una comptabilitat senzilla.

Els continguts genèrics que s’impartiran en el curs són els següents: patrimoni, procés comptable, tractament comptable des les existències i de l’IVA i amortitzacions.

  • 100% subvencionat
  • Dirigit a treballadors, aturats i funcionaris
  • Places limitades
comptabilitat-basica

 Informació del curs:

Horari

  • Consultar

Durada

  • 50 hores

Lloc

  • Formació Miró
Full d’inscripció

Fotocòpia d’un dels següents documents laborals

  • Última nòmina
  • Rebut d’autònom

Fotocòpia d’un dels següents documents personals

  • DNI
  • NIE
consorci_logo

sepe_logo