El curs de comptabilitat bàsica permetrà a l’alumne iniciar-se en el món de la comptabilitat, aprendre els procediments tècnics generals, conèixer el procés comptable complet, en definitiva, ser capaç de portar una comptabilitat senzilla en una empresa.

 • 100% SUBVENCIONAT
 • Dirigit a treballadors, autònoms i aturats
 • Places limitades

comptabilitat-basica

Informació Curs de Comptabilitat Bàsica

Horari

 • Data inici: 30 de gener del 2020
 • Data fi: 22 de febrer del 2020
 • Horaris: dijous (19:00-21:30), divendres (16:00-21:00), dissabtes (09:00-14:00)

Durada

 • 50 hores

Lloc

 • Formació Miró
  • c/Joan Miró, número 9, LLEIDA
Full d’inscripció

Fotocòpia d’un dels següents documents laborals

 • Última nòmina (Si treballador)
 • Rebut d’autònom (Si autònom)
 • Dicument DARDO (Si aturat)

Fotocòpia d’un dels següents documents personals

 • DNI
 • NIE

Objectius i temari Curs de Comptabilitat Bàsica

Objectius generals

 • Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
 • Definir els objectius de la comptabilitat.
 • Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

 

Objectius específics

 • Iniciar al alumne en els conceptes bàsics.
 • Ensenyar-li els procediments tècnics generals.
 • Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
 • Ensenyar-li determinats temes concrets d’aplicació general.
 • En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

Continguts

 1. El patrimoni

1.1.      El Balanç de situació.

1.2.      Informació sobre la gestió.

1.3.      Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys.

 1. El procés comptable

2.1.      Els comptes i el Pla General de Comptabilitat.

2.2.      Els llibres comptables 2.2.1. Diari.

2.3.      Teoria del càrrec i l’abonament.

 1. Tractament comptable de les existències

3.1.      La problemàtica dels preus de cost i de vendes.

3.2.      Les operacions de compres i vendes.

3.3.      La periodificació d’existències.

3.4.      El concepte de consum.

 1. Tractament comptable de l’IVA

4.1.      L’IVA com a impost sobre el consum final.

4.2.      Definició de l’IVA.

4.3.      Meritament de l’IVA.

4.4.      Comptabilització de l’IVA.

 1. Amortitzacions

5.1.      Concepte i necessitat de l’amortització.

5.2.      Comptabilització de les amortitzacions.

5.3.      Regulació Fiscal de les amortitzacions.

consorci_logo

sepe_logo