El curs de comptabilitat bàsica permetrà a l’alumne iniciar-se en el món de la comptabilitat, aprendre els procediments tècnics generals, conèixer el procés comptable complet, en definitiva, ser capaç de portar una comptabilitat senzilla en una empresa.

 • 100% SUBVENCIONAT
 • Dirigit a treballadors, autònoms i aturats
 • Places limitades

comptabilitat-basica

Informació Curs de Comptabilitat Bàsica

Horari

 • Data inici: 26 de febrer del 2020
 • Data fi: 22 d’abril del 2020
 • Horaris: dimecres, dijous i divendres de 19:20 a 21:50

Durada

 • 60 hores

Lloc

 • Formació Miró
   • c/Joan Miró, número 9, LLEIDA
  [/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column]
  Full d’inscripció

  Fotocòpia d’un dels següents documents laborals

    • Última nòmina (Si treballador)
    • Rebut d’autònom (Si autònom)
    • Document DARDO (Si aturat)

  Fotocòpia d’un dels següents documents personals

    • DNI
    • NIE
  [/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

  Objectius i temari Curs de Comptabilitat Bàsica

  Objectius generals

    • Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
    • Definir els objectius de la comptabilitat.
    • Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

   

  Objectius específics

    • Iniciar al alumne en els conceptes bàsics.
    • Ensenyar-li els procediments tècnics generals.
    • Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
    • Ensenyar-li determinats temes concrets d’aplicació general.
    • En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla.

  Continguts

    1. El patrimoni

  1.1.      El Balanç de situació.

  1.2.      Informació sobre la gestió.

  1.3.      Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys.

    1. El procés comptable

  2.1.      Els comptes i el Pla General de Comptabilitat.

  2.2.      Els llibres comptables 2.2.1. Diari.

  2.3.      Teoria del càrrec i l’abonament.

    1. Tractament comptable de les existències

  3.1.      La problemàtica dels preus de cost i de vendes.

  3.2.      Les operacions de compres i vendes.

  3.3.      La periodificació d’existències.

  3.4.      El concepte de consum.

    1. Tractament comptable de l’IVA

  4.1.      L’IVA com a impost sobre el consum final.

  4.2.      Definició de l’IVA.

  4.3.      Meritament de l’IVA.

  4.4.      Comptabilització de l’IVA.

    1. Amortitzacions

  5.1.      Concepte i necessitat de l’amortització.

  5.2.      Comptabilització de les amortitzacions.

  5.3.      Regulació Fiscal de les amortitzacions.

  consorci_logo

  sepe_logo