PREPARACIÓ DE LA PROVA

Formació Miró ofereix un curs exclusiu de preparació per a les Proves d’Accés a Grau Mitjà. Preparem proves d’accés des de fa més de 25 anys. La llarga trajectòria del professorat i el material específic, resumit i esquematitzat de les diferents assignatures, permeten a l’alumne superar la prova amb garanties. A més, estem al corrent de totes els canvis i modificacions en relació als continguts dels exàmens i ajudem a l’alumne en tots els tràmits d’inscripció.

A continuació t’oferim mostres d’exàmens d’anys anteriors per a preparar les proves d’Accés a Grau Mitjà.

Exàmens anys anteriors Accés a Grau Mitjà

pruebas de acceso a grado medio

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

1. Què són les proves d’accés a Grau Mitjà?

La superació de les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà permet acreditar que l’alumne té els coneixements per poder realitzar un cicle formatiu de GM. A més, permet l’accés als estudis professionals a tots els alumnes que no tenen els requisits que s’exigeixen per accedir-hi de manera directa, com l’ESO (o equivalent).

2. Qui es pot presentar a les proves d’Accés a Grau Mitjà?

Poden presentar-se a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de GM totes aquelles persones que compleixi el següent requisit:

 • Cal haver complert els 17 anys o bé tenir-los durant l’any en curs.

Important! En cap cas poden inscriure’s a la prova els alumnes que ja tenen una titulació formativa que permeten l’accés directe a cicles formatius de GM per altres vies. Els alumnes que tenen acreditada un dels següents títols acadèmics, NO tindran accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà:

 • ESO (o equivalent)
 • Curs específic d’Accés a Grau Mitjà
 • Formació Professional bàsica
 • PQPI

3. Contingut de les proves

La prova es divideix en tres blocs:

 • Part comunicativa i social
  • competència en llengua catalana
  • competència en llengua castellana
  • competència en llengua estrangera (anglès o francès)
  • competència social i ciutadana
 • Part científicotecnològica
  • competència d’interacció amb el món físic i en tecnologies
 • Part matemàtica
  • competència matemàtica

En els següents enllaços tindràs accés a tots els temaris i al material a portar el dia de la prova.

4. Dates, horaris i llocs d’exàmens

La prova es realitza el 9 de maig en els centres que es determinin en cada convocatòria. Els horaris són els següents:

 • 15:30h Verificació de la identitat dels alumnes
 • 16:00 Primera part: comunicativa i social
 • 18:00 Descans
 • 18:30 Segona part: cientificotècnològica i matemàtica

Podeu trobar més informació actualitzada al següent link:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/calendari/

5. Qualificacions

La nota obtinguda de la prova global és numèrica: entre 0 i 10 punts (amb dos decimals). Per superar la prova cal obtenir una puntuació igual o superior a 4 punts. Cada matèria correspon al següent percentatge del total:

 • competència en llengua catalana: 15%
 • competència en llengua castellana: 15%
 • competència en llengua estrangera: 10%
 • competència social i ciutadana: 10%
 • competència d’interacció amb el món físic: 12,5%
 • competència en tecnologies: 12,5%
 • competència matemàtica: 25%

6. Com puc fer la inscripció a la prova?

A continuació, t’indiquem els terminis i passos a seguir a l’hora de fer la inscripció:

 • Inscripció: del 13 al 22 de març. S’obren inscripcions el dia 13 de març a les 9h del matí
 • Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h)
 • Presentació de la documentació al centre: del 9 al 17 d’abril de 2018 (en horari d’atenció al públic
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 19 d’abril de 2018
 • Presentació de la documentació complementària al centre: del 20 al 24 d’abril de 2018 (en horari d’atenció al públic)
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 26 d’abril de 2018