Càlcul nota d’accés a la universitat

Amb aquest excel podreu calcular fàcilment la nota que us queda i saber si podeu entrar la universitat que voleu Càlcul nota accés universitat  (excel) Consulteu al següent enllaç la Ponderació de les matèries