Monthly Archives: Gener 2017

//Gener

Proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Com puc accedir a la universitat si tinc més de 25 anys? Les persones majors de 25 anys poden accedir a la universitat superant les proves d’accés universitari +25. Les proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya. Qui s’ha de presentar a les proves d’accés universitari +25? Poden presentar-se a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que compleixin els requisits següents Tenir 25 anys en l'any natural en què es realitzen les proves. No tenir superades les PAU (o equivalent). No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent). No tenir cap titulació universitària. Els candidats poden presentar-se a les proves de manera il·limitada, ja que no hi ha un número màxim de convocatòries a presentar-se per poder-les superar. Una vegada s’hagin superat les proves d’accés, els candidats podran tornar-se a presentar en convocatòries posteriors per millorar la nota obtinguda.   Dates, horaris i lloc d’examen Hi ha dues fases: Fase general: 22 d’abril 8:30h a 9h: comprovació de les dades dels candidats 9h a 10:30h: comentari de text 11h a 13:30h: exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera) Fase específica: 29 d’abril 9h a 9:30h: comprovació de les dades dels candidats 9:30h a 12:30h: els dos exàmens corresponents a les matèries de l’opció triada El lloc de realització de les proves d'accés s'indica en el mateix full de matrícula.   Qualificacions La nota que s’obté en aquesta prova es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts. El candidat supera les provés d’accés a la universitat si obté una puntuació igual o superior a 5. La nota que s’obtingui no [...]

By |2020-01-12T22:33:17+00:00Gener 30th, 2017|Educació|0 Comments

Què són i per què serveixen les Proves PAP?

1.   En què consisteix la Prova d'Aptitud Personal (PAP)? La prova d’aptitud personal (PAP) és un examen obligatori per accedir als graus d’educació infantil i primària en el què s’avalua: La competència comunicativa de l’alumne i el seu raonament crític. La competència logicomatemàtica.   2.   Qui s’ha de presentar a les proves PAP? Cal que es presentin a la prova d’aptitud personal (PAP): Estudiants de batxillerat. Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior. Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers. Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25, de 40 o de 45 anys. Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les Proves d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, NO compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016. Queden exempts de realitzar la prova d’aptitud personal (PAP): Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les Proves d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016. Estudiants que es van presentar a la PAP els anys 2014, 2015 i 2016 i les van superar. Titulats universitaris o equivalents. 3.   Dates i lloc d’examen Hi ha dues convocatòries: una al juny i una al setembre La prova de juny es realitzarà el 17 de juny pel matí, mentre que encara no es coneix la data de la prova de setembre. L’examen es podrà fer en una de les 5 seus universitàries: Barcelona Bellaterra Girona Lleida Tarragona L’estudiant pot triar fer la prova en qualsevol d’aquestes cinc seus independentment d’on vulgui cursar [...]

By |2020-01-12T22:33:17+00:00Gener 12th, 2017|Educació|0 Comments