Què fan els estudiants als quals el 10 no se’ls resisteix? Com aconsegueixen el 10 en un examen? Què passa amb els estudiants que diuen que no han estudiat gaire i treuen notes acceptables?

Primera part de l’article: Els secrets del 10 en un examen (I)

 

6. Estructura el contingut

Abans de respondre feu un breu esquema del que contestareu a cada pregunta. És important que la resposta, sobretot si és llarga, estigui ben estructurada, tingui una introducció i una conclusió. No repetiu i no us contradieu.  Les coses es diuen un cop, de manera breu, clara, ordenada i precisa. Recordeu que els exàmens no es corregeixen a pes.

7. Contextualització

Cal posar en antecedents el que s’explica. Si us pregunten per un tipus, digueu a quin grup pertany i quin són els altres tipus (només esmentar, sense definir), si és una etapa, esmenteu  l’anterior, i la posterior, o bé si és un fet puntual, dir-ne causes i conseqüències.

8. Claredat en la resposta

No comenceu amb un “que”. S’ha d’entendre bé la resposta sense haver llegit la pregunta, per tant, copieu la pregunta en forma afirmativa, contesteu-la i desenvolupeu el tema. Responeu la pregunta breument, i expliqueu-la després.

9. Conclusió

No acabeu la resposta amb la mateixa frase que l’heu començat. La conclusió ha de ser la rellevància del que heu exposat, no la repetició del principi: podeu posar la repercussió del fet exposat.

10. Revisar, revisar revisar

Reviseu la resposta. Ho podeu fer en dues tandes:en la primera, atenent al contingut i a la forma, i en la segona, posant l’atenció a l’ortografia. Les faltes sí compten, sempre. Sempre s’ha d’escriure bé, o tan bé com ens sigui possible. Cada revisió potser una falta menys, o un error menys. Tot el temps que us hagi pogut sobrar, esmerceu-lo en corregir. Quedeu-vos amb l’examen a la mà tot el temps de què disposeu, un cop lliurat al professor ja no hi ha res més a fer que esperar la nota.

Hagués volgut posar uns quants punts més, però llavors no hagués estat un decàleg. De tota manera, em permeto aquest petit apèndix per a donar-vos un altre advertiment, el més important per aconseguir l’excel·lència en un examen: ESTUDIAR, ESTUDIAR I ESTUDIAR.

Agnès Abelló, Cap d’Estudis del CE Joan Miró