Què fan els estudiants als  quals el 10 no se’ls resisteix? Com aconsegueixen el 10 en un examen? Què passa amb els estudiants que diuen que no han estudiat gaire i treuen notes acceptables?

Si estudies aproves, diuen les veus sàvies de pares i profes, però,  amb tots els respectes per uns i altres, he de dir-vos que això no va ben bé així. Igualment que hi ha experts en moltes matèries que no són bons comunicadors i tenen dificultats per transmetre tot el que saben, hi ha alumnes que, tot i haver invertit hores d’estudi per a un examen, el resultat no els és prou satisfactori.  Per a treure partit del que s’estudia i millorar les notes dels exàmens, per a arribar a l’excel·lència i lluir el llorer del 10, us dono uns suggeriments que us poden donar resultat.

1. Comprensió de l’estructura de l’examen i dels enunciats

Llegir l’examen sencer de dalt a baix per a fer-se una idea del que s’ha de respondre, o per si s’ha de triar preguntes saber quines són les possibilitats.

Assegureu-vos exactament quina és la pregunta que us han fet. De vegades, llegir de pressa, pot tenir conseqüències tan negatives, com contestar bé, però a una altra cosa diferent de la que es demana, o no entendre que hi havia opcions, o deixar preguntes que s’havien de respondre.

2. Pulcritud en la presentació

Feu bona lletra, o com a mínim llegible i procureu no tatxar, ni abusar del llapis corrector. Si estructureu o penseu, abans d’escriure la resposta, us equivocareu menys. Davant d’un error,  és millor posar un parèntesi i indicar que no val, que no pas fer-hi un gargot al damunt, o empastifar-lo de corrector. Si us heu descuidat d’escriure alguna cosa, un cop el text està acabat, indiqueu amb un número volat i afegiu amb una nota amb el mateix número els aclariments que necessiteu. Podeu fer les indicacions que necessiteu, sempre que s’entenguin, i l’examen no acabi sent un joc de pistes. La primera impressió, no ha de deixar veure que hi ha correccions ni anotacions. La presentació d’un examen és com la de les persones. La imatge compta.

3. Brevetat i concissió

Si ens fan més d’una pregunta haurem de respondre a tots els aspectes concrets que s’especifiquen. No n’hi ha prou a quedar-se la idea general. Responeu també les concrecions.

S’ha de ser breu, respondre només al que pregunten i sense repetir. Oblideu-vos de posar coses que-sé-que-no-em-pregunten-però-com-que-m’ho-sé-que-vegi-que-he-estudiat. A més de perdre temps, us restarà puntuació escriure el que no demanen, perquè no és la resposta a la pregunta.

4. Planificació del temps

Feu un càlcul global del temps que teniu i del que disposeu per a cada pregunta, deixant-vos una estona al final per a repassar.

5. Ordre en les respostes

Si hi ha més d’una pregunta, comenceu per les que sapigueu millor. És una bona manera d’animar-se i no perdre temps. Quan ja tingueu escrit el que us era més fàcil, la resta del temps és per pensar què podeu posar a les preguntes que no teniu tan clares.

 

Segona part de l’article: Els secrets del 10 en un examen (II)

Agnès Abelló, cap d’estudis CE Joan Miró