Quan encara se sent allò de “passa més gana que un mestre d’escola”, vol dir que alguna cosa no funciona prou bé.

blog - professorsConvenim la majoria, que els mestres haurien d’estar fets d’una matèria  especial: vocació, vocació i vocació. Tot i això,  costa, encara, ser conscient de la responsabilitat dels mestres. Cada minut dels qui es dediquen a aquesta professió és un temps dedicat al benestar comú, i per tant,  no es pot escatimar ni un gram d’esforços, per a què la seva formació sigui realment excel·lent .

Tot allò que se li demana i se li dóna  a un mestre en el seu període de formació serà el que més fàcilment, acabada la seva formació,  podrà demanar  i donar als seus alumnes.

blog - escola

Són els mestres qui tenen a les mans el futur col·lectiu, perquè d’ells depèn, en gran part,  la  formació dels futurs governants, metges, paletes, psicòlegs, venedors i xofers.

Per tant, la responsabilitat de fer un país amb una formació sòlida basada no només en una pila de coneixements desendreçats pel cervell, sinó en fomentar en els seus alumnes la capacitat de pensar, de desenvolupar unes habilitats socials i sobretot de ajudar-los a descobrir quina serà l’activitat que en un futur els farà feliços.

Ras i curt,  el benestar comú, depèn en gran part dels mestres, i per tant, el grau d’exigència en la seva formació ha d’estar elevat al màxim exponent.

Actualment, encara no es pot quantificar la vocació i escollir els candidats a mestres amb aquest sedàs, però si que se’n poden mesurar els coneixements. A banda de les habilitats socials i la intel·ligència emocional, té una importància cabdal en la formació dels nens, i en la dels mestres allò que abans se’n deia llegir, escriure i comptar.

blog - mestresEl Departament d’Ensenyament de la Generalitat, ja ho ha vist, i ha trobat la manera de fer que els mestres arribin a la facultat sabent escriure i llegir bé: els estudiants que vulguin  accedir als estudis de magisteri, cal que tinguin  un nivell de llengua, ja sigui catalana o castellana, determinat.

La manera de mesurar-lo és amb la fase general de la selectivitat aprovada i una puntuació igual o superior a 4 en les proves de català i castellà o bé aprovant un examen anomenat PAP  (proves d’aptituds personals).

Ara falta només que el mateix Departament  es plantegi si , a més de llegir i escriure en català, cal saber  comptar (i anglès, música, etc,) per iniciar els estudis de magisteri, o  creu que això no cal.

enllaç -> Nota informativa: requisits per accedir al grau d’Educació Infantil i Educació Primària el curs 2014 – 2015

Agnès Abelló, cap d’estudis del Centre d’Estudis Joan Miró