1. Com puc accedir a la universitat si tinc més de 25 anys?

Les persones majors de 25 anys poden accedir a la universitat superant les proves d’accés universitari +25. Les proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

 

 1. Qui s’ha de presentar a les proves d’accés universitari +25?

Poden presentar-se a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que compleixin els requisits següents:

 • Tenir 25 anys en l’any natural en què es realitzen les proves.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

Els candidats poden presentar-se a les proves de manera il·limitada, ja que no hi ha un número màxim de convocatòries a presentar-se per poder-les superar. Una vegada s’hagin superat les proves d’accés, els candidats podran tornar-se a presentar en convocatòries posteriors per millorar la nota obtinguda.

 

 1. Dates, horaris i lloc d’examen

Hi ha dues fases:

 • Fase general
  • 8:30h a 9h: comprovació de les dades dels candidats
  • 9h a 10:30h: comentari de text
  • 11h a 13:30h: exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera)
 • Fase específica
  • 9h a 9:30h: comprovació de les dades dels candidats
  • 9:30h a 12:30h: els dos exàmens corresponents a les matèries de l’opció triada

El lloc de realització de les proves d’accés s’indica en el mateix full de matrícula.

 

 1. Qualificacions

La nota que s’obté en aquesta prova es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts. El candidat supera les provés d’accés a la universitat si obté una puntuació igual o superior a 5.

La nota que s’obtingui no caduca i per tant tindrà validesa indefinida.

 1. Com puc fer la inscripció a la prova?

A l’hora de matricular-se, cada candidat ha d’especificar els següents punts:

 • Universitat a la què volen matricular-se a les proves d’accés +25.
 • La llengua estrangera a examinar-se (anglès, francès, alemany, italià o portuguès).
 • L’opció d’accés: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques o enginyeria i arquitectura.
 • Les dues matèries vinculades amb l’opció d’accés de les què volen examinar-se

 

A través d’aquesta pàgina pots consultar i descarregar-te els exàmens de Més grans de 25 anys de les últimes convocatòries a Catalunya.

Exàmens proves majors de 25 anys

 

Si vols més informació dels cursos de preparació de les provés d’accés per a més de 25 anys truca’ns o omple el formulari i ens ficarem en contacte amb tu en menys de 24h laborables.