Com demostrem el nostre nivell d’anglès? N’hi ha prou amb dir que tenim un nivell intermedi? Al final, la credibilitat d’allò què sabem ens la dona un títol, sigui del tipus formatiu que sigui: des dels cicles, les carreres universitàries o l’estudi de llengües.

Cada cop més a l’hora de buscar feina ens requereixen un bon domini de les llengües i resulta d’especial utilitat fer algun examen oficial, que ens servirà per posar-nos a prova i, alhora, obtenir un certificat que acrediti el nivell que tenim.

Cambridge, del PET al Proficency

Hi ha diversos tipus de títols en anglès, els d’escoles privades, els cursos impartits a lEscola Oficial d’Idiomes o el TOEFL (Test Of English as a Foreign Language), entre altres. Però sembla que un dels més assentats és el certificat expedit per la University of Cambridge. Al cap i a la fi el que ens pregunten és: “tens el First o l’Advanced?”.

S’organitzen exàmens al llarg de tot l’any i el títol, un cop adquirit, no caduca. Aquí ja ens podríem qüestionar si el nostre nivell caduca si no fem un ús habitual de la llengua, però aquest és un altre article.

Pels que us vulgueu examinar, ja estan publicades les dates per als propers exàmens.

Es poden consultar totes les proves a Cambridge Lleida.

La preparació de l’examen

Aquest tipus d’exàmens consten de diverses parts (grammar, speaking, listening i writing) i per preparar-les correctament resulta especialment útil fer un curs específic on ens expliquin en què consistirà cada una de les proves i quines són les millors eines per afrontar-les.