1.   En què consisteix la Prova d’Aptitud Personal (PAP)?

La prova d’aptitud personal (PAP) és un examen obligatori per accedir als graus d’educació infantil i primària en el què s’avalua:

 • La competència comunicativa de l’alumne i el seu raonament crític.
 • La competència logicomatemàtica.

2.   Qui s’ha de presentar a les proves PAP?

Cal que es presentin a la prova d’aptitud personal (PAP):

 • Estudiants de batxillerat.
 • Estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Estudiants procedents de tots els sistemes educatius estrangers.
 • Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25, de 40 o de 45 anys.
 • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les Proves d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, NO compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.

Queden exempts de realitzar la prova d’aptitud personal (PAP):

 • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les Proves d’accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.
 • Estudiants que es van presentar a la PAP els anys 2014, 2015 i 2016 i les van superar.
 • Titulats universitaris o equivalents.

3.   Dates i lloc d’examen

Hi ha dues convocatòries: una al juny i una al setembre
La prova de juny es realitzarà el 17 de juny pel matí, mentre que encara no es coneix la data de la prova de setembre.

L’examen es podrà fer en una de les 5 seus universitàries:

 • Barcelona
 • Bellaterra
 • Girona
 • Lleida
 • Tarragona
  L’estudiant pot triar fer la prova en qualsevol d’aquestes cinc seus independentment d’on vulgui cursar el grau posteriorment. La seu es triarà en el moment de formalitzar la matrícula.

4.   Qualificacions

Els resultats que s’obtenen en aquest examen son únicament d’APTE o NO APTE. Per a obtenir la qualificació d’APTE s’ha d’aconseguir una nota global igual o superior a 5. Per fer el càlcul cal fer la mitja de les notes de les dues proves, havent obtingut en cadascuna d’elles com a mínim un 4.

La nota que s’obtingui no caduca i per tent tindrà validesa indefinida.

5.   Com fer la inscripció la prova?

La inscripció a la prova d’aptitud personal (PAP) es farà des de l’Accesnet.

6.   Models d’examen:

A través d’aquesta pàgina pots consultar i descarregar-te els exàmens de les PAP de les últimes convocatòries a Catalunya.

Exàmens de proves PAP d’altres anys

7.   On preparar-se per a les proves PAP?

És molt important preparar-se per la prova a consciència ja que un resultat de NO APTE en aquesta prova fa que l’alumne no pugui accedir als graus d’educació infantil i primària.
A Formació Miró venim preparant aquesta prova des del seu inici amb temaris específics preparats pels nostres docents i amb una metodologia pròpia que ens ha proporcionat mots bons resultats en les convocatòries anteriors.
A més a més, estem al dia de totes les novetats que es van aplicant a la prova i t’ajudem en els tràmits de formalització de la matrícula.