Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Formació miró
APLICACIÓ DE LES EINES GOOGLE A L’EDUCACIÓ
Aplicació de les eines de Google a l'educació

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

Inici 06/04 Fi 15/05

Modalidalitat

Presencial, Aula Virtual

Duracio

30 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE, Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

Barcelona

OBJETIUS

  • Identificar les possibilitats didàctiques i educatives dels diferents serveis i eines Google, així com ser capaços de traslladar-ne l’aplicació a l’àmbit educatiu.
  • Analitzar els beneficis de l’ús de la tecnologia a l’educació i identificar les principals eines i serveis Google.
  • Identificar les aplicacions i els serveis Google per a la gestió d’informació i recursos en el context educatiu.
  • Identificar les aplicacions i els serveis Google per a la comunicació i la realització de classes virtuals en el context educatiu.

TEMARI

1. Identificació de les eines de Google.
1.1 Eines aplicables a l’educació.
1.2 Selecció de l’eina adequada.
1.3 Costat creatiu de les eines.

2. Explicació dels beneficis de la tecnologia a l’educació.
2.1 Comunicació a distància i en temps real.
2.2 Emmagatzematge d’informació.
2.3 Control de tasques.

3. Gestió de la informació i fitxers a través de Google Drive.
3.1 Emmagatzematge al núvol.
3.2 Carpetes i fitxers.
3.3 Càrrega i descàrrega de fitxers.
3.4 Utilitats de Google Drive a l’educació.

4. Confecció de formularis a través de Google Forms.
4.1 Procés de creació de formularis.
4.2 Extracció de resultats.
4.3 Utilitats dels formularis a l’educació.

5. Gestió del correu electrònic a través de Gmail i Google Chat.
5.1 Recepció, enviament i organització del correu.
5.2 Utilització de xat i els seus complements.

6. Aplicació de Google Meet per a la realització de classes virtuals síncrones.
6.1 Creació de videoconferències.
6.2 Calendarització de videoconferències.
6.3 Configuració de dispositius d’àudio i vídeo.

7. Utilització de Google Classroom per crear aules virtuals.
7.1 Creació d’aules.
7.2 Informació d’aula.
7.3 Calendari.
7.4 Tipus de contingut.
7.5 Gestió de notes i assignacions.
7.6 Personalització d’aula.

8. Explicació d’altres aplicacions de Google i interaccions.
8.1 Interacció amb Google Forms.
8.2 Presentació amb Google Slides.
8.3 Google Maps i Earth.
8.4 Cerca a YouTube.
8.5 Chrome i Google.
8.6 Col·laboració amb Google Docs.