Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Proves pap

Cursos extensivos

EXTENSIUS

Cursos Intensivos

INTENSIU MARÇ

INTENSIU JUNY

PROVES PAP

Proves PAP Des de la seva introducció, a Formació Miró venim preparant les Proves PAP. Tenim horaris de matí i tarda i preparem els nostres estudiants per aprovar totes les proves de les PAP, explicant i treballant els aspectes clau. Treballem amb materials propis i exàmens d’anys anteriors i sempre amb professors especialitzats i amb molta experiència. A continuació t’oferim mostres d’exàmens d’anys anteriors per a preparar les PAP.

TIPUS DE CURSOS PAP:

1.Extensius

• Tot l’any
• Particulars o en grup
• Preparació de la part lingüística i logicomatemàtica
• Incorporació en qualsevol moment

2. Intensiu març

• Tot el mes de març
• Preparació amb material propi i exàmens d’altres anys

3. Intensiu juny-juliol

• Juny i juliol
• Preparació amb material propi i exàmens d’altres any

*Consultar horaris i preus del curs

LA NOSTRA METODOLOGIA:

 • El millor equip de professors
 • Cada assignatura explicada per un especialista
 • Professionals amb vocació docent
 • Seguiment personalitzat de l’alumne/a
 • Cobrim tot el temari
 • Prioritzem els aspectes que apareixen més sovint
 • Explicacions individualitzades quan els alumnes/as ho requereixen
 • Organitzem el temps i esforços de l’alumne/a
 • Utilitzem material propi
 • Resolem exàmens d’anys anteriors
 • Horari intensiu
 • Assessorament sobre la prova

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

La prova d’aptitud personal (PAP) és un examen obligatori per a accedir als graus d’educació
infantil i primària en el qual s’avalua:
• La competència comunicativa de l’alumne i el seu raonament crític.
• La competència logicomatemática.

• Estudiants de batxillerat.
• Estudiants de CFGS.
• Estudiants que provinguin de sistemes educatius estrangers.
• Estudiants que accedeixin amb les proves per a majors de 25 i 45 anys i per a l’accés de
majors de 40.
• Els estudiants que no hagin aprovat les PAP amb anterioritat.

Queden exempts de realitzar la prova d’aptitud personal (PAP):


• Estudiant que ja va superar la prova en 2017, 2018 o 2019
• Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de les PAP definides
per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016
• Titulats universitaris o equivalents.
• Els estudiants estrangers que hagin estudiat fora de Catalunya podran fer l’examen en
castellà.

Convocatòria ordinària 2023
Matrícula: Del divendres 17 de febrer al dimecres 1 de març
Consulta d’aula i lloc de la prova: Dimecres 12 d’abril
Dia de la prova: Dissabte 15 d’abril
Publicació del resultat: Dimarts 9 de maig
Sol·licitud de revisió: Del dimarts 9 al dijous 11 de maig
Publicació del resultat de revisió: Dimarts 23 de maig
Sol·licitud per veure examen revisió: Del dimarts 23 al divendres 26 de maig
Convocatòria extraordinària 2023
Matrícula: Del dilluns 12 al dimarts 20 de juny
Consulta d’aula i lloc de la prova: Divendres 14 de juliol
Dia de la prova: Dimecres 19 de juliol

Queden exempts de realitzar la prova d’aptitud personal (PAP):
• Estudiant que ja va superar la prova en 2017, 2018 o 2019
• Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de les PAP definides
per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016
• Titulats universitaris o equivalents.
• Els estudiants estrangers que hagin estudiat fora de Catalunya podran fer l’examen en
castellà.

Publicació del resultat: Dijous 27 de juliol
Sol·licitud de revisió: Del dijous 27 al divendres 28 de juliol
Publicació del resultat de revisió: Dimecres 13 de setembre
Sol·licitud per veure examen revisió: Del dimecres 13 al divendres 15 de setembre

Els resultats que s’obtenen en aquest examen són únicament d’APTE o NO APTE. Per a obtenir
la qualificació d’APTE s’ha d’aconseguir una nota global igual o superior a 5. Per a fer el càlcul
s’ha de fer la mitjana de les notes de les dues proves, havent obtingut en cadascuna d’elles
com a mínim un 4.
La nota que s’obtingui no caduca i, per tant, tindrà validesa indefinida.

La inscripció a la prova d’aptitud personal (PAP) es farà des del Accesnet