Si esteu buscant classes de reforç per a una assignatura específica, a Formació Miró Lleida us oferim classes en grup i particulars. Tenim classes de les principals carreres universitàries de l’UdL en grups reduïts. A més, per a major comoditat, també organitzem classes particulars amb professors experts en cada matèria i planificades exclusivament segons les necessitats de l’alumne.

Tipus de cursos

Cursos Zero

 • Del 16 al 27 de setembre 

 • Preparació abans de començar la carrera
 • Per a matemàtiques, física i química
 • Grups especials per a alumnes de Cicles
 • Descomptes per a grups
Més informació

Cursos Quadrimestrals

 • Inici: 1 d’octubre 

 • Cursos específics per carrera i assignatura

 • En horari de matí, migdia, tarda i nit

 • Exercicis i exàmens d’anys anteriors
 • Descomptes per a grups
Més informació

Cursos Intensius

 • Abans dels exàmens
 • Contingut necessari per a afrontar l’exàmen
 • Resolució d’exàmens anys anteriors
 • Descomptes per a grups
Més informació

Particulars

 • En qualsevol moment de l’any
 • 100% personalitzades
 • Grups tancats de 1, 2 o més persones
 • En horari de matí, migdia, tarda o nit
Més informació

Característiques dels cursos:

 • Repassos en grups reduïts
 • Exàmens i exercicis d’anys anteriors
 • Professors titulats i amb experiència docent
 • Horaris de matins, migdia, tarda i nit
 • Decomptes per a grups

Carreres i assignatures

– Fonaments de comptabilitat
– English for business I
– Matemàtiques empresarials
– Planificació comptable
– Estadística bàsica
– English for business II
– Economia I
– Economia II
– Estadística avançada
– Comptabilitat de costos

– Física I
– Matemàtiques I
– Química general
– Física II
– Química orgànica i bioquímica
– Matemàtiques II

– Física
– Matemàtiques
– Química general i orgànica
– Bioquímica
– Bioestadística
– Termodinàmica
– Química
– Estadística aplicada
– Bioquímica
– Física I
– Matemàtiques I
– Química general i orgànica
– Bioestadística
– Química orgànica i bioquímica
– Termodinàmica

– Fonaments fisicomatemàtics
– Química general i orgànica
– Bioquímica
– Bioestadística

– Física
– Càlcul i estadística
– Expressió gràfica I
– Àlgebra lineal
Física
Matemàtiques I
Química
Matemàtiques II

– Àlgebra
– Física
– Càlcul
– Física I
– Química I
– Expressió gràfica I
– Àlgebra lineal
– Física II
– Organització d’empreses
– Bioquímica
– Bioestadística

Bioestadística
– Matemàtiques
– Estadística
– Anglès I
– Economia
– Comptabilitat financera
– Anglès II