Aquest curs permet utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, tant en forma parlada com escrita. També s’aprèn a permediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixen comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard. S’utilitzen estructures habituals de la llengua i un repertori lèxic comú, que versi sobre temes generales, quotidians o d’interès personal.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària per què puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència para les Llengües (MCERL).

 • 100% subvencionat
 • Dirigit a treballadors, aturats i funcionaris
 • Places limitades

colleagues students studying together in classroom

 Informació del curs:

Horari

 • Dimarts i dijous: de 19:00 a 21:00h
 • Inici curs: 19 de novembre de 2019
 • Fi curs: 12 de març de 2020

Durada

 • 60 hores

Lloc

 • Miró Kids
Full d’inscripció

Fotocòpia d’un dels següents documents laborals

 • Última nòmina
 • Rebut d’autònom

Fotocòpia d’un dels següents documents personals

 • DNI
 • NIE

consorci_logo

sepe_logo