Els cursos zero, són cursos de prepararció per a universitaris que els preparen de tots aquells continguts que tindrien que dominar abans de començar les assignatures de la carrera.

Són imprescindibles per a tots aquells alumnes que venen de cicles formatius i molt interessants per aquells que venen de batxillerat però volen començar ben preprats per no tenir que patir després durant el curs. Oferim aquests cursos de tres assignatures: matemàtiques, física i química.

Guy in eyeglasses looking at camera at workplace

Tipus de cursos zero:

En funció de la via d’accés a la universitat i de la carrera que cursarà separem als alumnes per tal de que puguin rebre una formació el més adapatada possible a les seves necessitats. Això es fa ja que normalment els alumnes que accedeixen per cicles formatius fa més temps que no han tocat aquest tipus d’assignatures, mentre que els que s’han examinat de batxillerat ho tenen tot més fresc. També varia el contingut que s’ha de treballar en funció de la carrera que es cursarà per això oferim aquestes 4 opcions:

Per a Enginyeries (Alumnes Batxillerat)

 • Del 16 al 27 de setembre de 2019
 • Repàs temes claus batxillerat i temes nous del 1r quadrimestre d’uni
 • Assignatures: matemàtiques, física i/o química
 • Durada: 25 hores

Per a Enginyeries (Alumnes Cicles)

 • Del 16 al 27 de setembre de 2019
 • Repàs temes claus d’ESO i batxillerat necessaris per carrera
 • Assignatures: matemàtiques, física i/o química
 • Durada: 25 hores

Per a ADE i Turisme (Alumnes Batxillerat)

 • Del 16 al 27 de setembre de 2019
 • Repàs temes claus batxillerat i temes nous del 1r quadrimestre d’uni
 • Assignatures: matemàtiques, física i química
 • Durada: 25 hores

Per a ADE i Turisme (Alumnes Cicles)

 • Del 16 al 27 de setembre de 2019
 • Repàs temes claus d’ESO i batxillerat necessaris per carrera
 • Assignatures: matemàtiques, física i/o química
 • Durada: 25 hores

Característiques dels cursos:

 • Repassos en grups reduïts
 • Continguts específics per la carrera que es cursarà
 • Alumnes separats per nivells
 • Professors titulats i amb experiència docent
 • Treballem amb exàmens i exercicis d’anys anteriors