La formació bonificada és una quantitat anual de diners que qualsevol empresa amb un o més treballadors té per formar la seva plantilla. El saldo varia en funció del nombre i tipus de treballadors, com a mínim (empreses d’un sol treballador) es disposa de 420€ anuals per a formació.

Cal tenir en compte que aquest saldo anual es perd si no es gasta abans del 31 de desembre. Es pot fer qualsevol tipus de curs que vulgui l’empresa, que bonificarà l’import de la formació de les quotes de la  Seguretat Social del mes següent.

A Formació Miró organitzem a mida els cursos que necessiteu i ens encarreguem de la gestió dels tràmits per bonificar-los.

FAQ

  • No, els diners que tingui assignats l’empresa per gastar en formació bonificada es poden gastar en tants cursos com es vulgui. Per exemple, una empresa que tingui 420 € pot gastar-los en un sol curs de 420 € o en 4 cursos de 105 €.
  • No poden bonificar les formacions que facin. Però sí que poden participar en cursos on hi hagi altres alumnes que es bonifiquen la formació. Els cursos no han de ser exclusius per a les persones que els bonifiquen.
  • Sí, per a empreses de menys de 250 treballadors no hi ha limitacions. Els beneficiaris del crèdit poden ser tots els treballadors o només un.
  • Sí. Les classes poden ser particulars o en grup.
  • No. 420 € és el mínim legal establert per la Fundació Tripartita per a empreses d’1 a 5 treballadors. Les empreses poden tenir molt més crèdit, tot depèn del nombre de treballadors de l’empresa i de l’import de les seves nòmines.
  • No. El crèdit necessàriament s’ha de gastar durant l’any natural, és a dir, que tot el que no es gasta abans del 31 de desembre es perd.
  • Les empreses d’1 a 9 treballadors (es pren com a referència la plantilla mitja de l’any anterior) no tenen un preu/hora màxim. Les empreses de 10 o més treballadors tenen un preu/hora/alumne màxim per als cursos presencials, que és d’entre 9 i 13 €/hora/alumne en funció de si el curs és bàsic o superior.
  • Sí, tot i que el preu/hora/alumne màxim és inferior (7,5 €/hora/alumne pels online i 5,5 €/hora/alumne pels a distància). En aquest tipus de cursos cal tenir en compte que només es podrà bonificar si es demostra que el curs s’ha finalitzat en més d’un 75%.
  • Ha de pagar la factura, però en menys d’un mes recupera l’import pagat perquè se li descompta de la següent quota de la Seguretat Social que hagi de pagar. Per exemple, si el curs que ha bonificat val 300 € i l’empresa ha de pagar 1.200 € de Seguretat Social, se li descomptaran els 300 € i només haurà de pagar-ne 900 €.
  • Per a les empreses de 10 o més treballadors, existeix un percentatge de cofinançament, que vol dir que les empreses han d’assumir part del cost del curs. Existeixen dues formes d’assumir aquest cost:- Que l’empresa es faci càrrec d’una part de la factura.- Fent part del curs en hores laborables (l’opció majoritària que escullen les empreses).