Un Permís Individual de Formació és quan l’empresa autoritza un treballador a que realitzi un curs oficial presencial en hores de feina. L’empresa podrà finançar els costos salarials del treballador que fa el curs.

El màxim per curs i any acadèmic serà de 200 hores per PIF i, a diferència de la formació bonificada, l’empresa no disposa d’un crèdit concret, sinó que s’assigna quan es comuniquen els cursos. El nombre de PIFs per empresa variarà en funció del nombre de treballadors.

FAQ

 • L’empresa pot autoritzar un treballador de la seva empresa a realitzar un curs que estigui reconegut mitjançant una acreditació oficial. Per exemple:
  • Carreres Universitàries
  • Cicles Formatius,
  • Doctorats
  • Cursos de l’EOI (Escola Oficial d’Idiomes).

 • Amb e PIF, els diners que rep l’empresa són per compensar les hores de feina que l’empresari paga al treballador mentre aquest s’està formant. Per tant, la manera de calcular l’import que es bonificaria  és multiplicant el cost/hora que suposa aquest treballador per a l’empresa pel nombre d’hores que estarà realitzant la formació en horari laboral, amb un màxim de 200 hores per treballador.

EXEMPLE PRÀCTIC

 • Un treballador fa un màster oficial a la UdL de 230 hores durant l’any laboral. El cost/hora del treballador és de 15 €/h. Quants diners podria bonificar l’empresa si demanés el PIF? El màxim bonificable és de 200 hores, per tant, multiplicaríem:200 h x 15€/h= 3.000€. L’empresa recuperaria 3.000€.
 • Els costos salarials (salari + cotitzacions a la Seguretat Social) dividits entre el nombre d’hores anuals que estipula el contracte del treballador.
 • No. Perquè s’entén que el treballador no s’està absentant de la feina per a la realització del màster, per tant, no es poden demanar PIFs per a la formació online.
 • No. Un dels requisits del PIF és que “la formació haurà d’estar reconeguda per mitjà d’una titulació oficial“ o “acreditació oficial“.
 • És aquella titulació que hagi estat expedida per l’Administració competent i publicada al BOE (o butlletí corresponent). Per tant inclouria:
  • Carreres universitàries- Cicles formatius- Màsters / Doctorats
  • Cursos de l’EOI (Escola Oficial d’Idiomes)
  • Altres
 • Dependrà del nombre de treballadors:
  • D’1 a 9 treballadors: els costos de 200 hores- De 10 a 49 treballadors: els costos de 400 hores- De 50 a 249 treballadors: els costos de 600 hores
  • De 250 a 499 treballadors: els costos de 800 hores
  • Per cada 500 treballadors: 200 hores addicionals
 • No, són diferents. Concedir PIFs no disminueix en cap cas el crèdit disponible de la formació bonificada, són independents l’un de l’altre.