El Centre de Formació Miró ofereix un curs exclusiu de preparació per a les proves d’accés a grau mitjà. Preparem proves d’accés des de fa més de 25 anys. La llarga trajectòria del professorat i el material específic, resumit i esquematitzat de les diferents assignatures, permeten a l’alumne superar la prova amb garanties. A més, estem al corrent de totes els canvis i modificacions en relació als continguts dels exàmens i ajudem a l’alumne en tots els tràmits d’inscripció.

INFORMACIÓ DEL CURS

Horaris i duració del curs

 • De matí: De dilluns a divendres de 09:30-13:30
 • De tarda: De dilluns a divendres de 15:30-19:30
 • Durada del curs: d’octubre fins la data de l’examen
 • Incorporació oberta tot el curs: l’alumne es pot incorporar al llarg de tot el curs

Característiques del curs:

 • Totes les assignatures
 • Grups reduïts
 • Horaris de matí i tarda
 • Professors especialistes per assignatures
 • Explicació de temari, repàs i pràctica d’exàmens
 • Seguiment personalitzat

Preu del Curs:

 • Matí (Dl-Dv 9:30-13:30) – 300€/mes
 • Matí Reduït (Dl-Dv 9:30-11:30) – 200€/mes
 • Tarda (Dl-Dv 15:30-19:30) – 400€/mes
 • Tarda Reduït (Dl-Dv 17:30-19:30)- 300€/mes
 • Per a fer menys hores – Consultar preus

INFORMACIÓ PER LA PROVA D’ACCÉS A GRAU MITJÀ

La superació de les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà permet acreditar que l’alumne té els coneixements per poder realitzar un cicle formatiu de GM.

A més, permet l’accés als estudis professionals a tots els alumnes que no tenen els requisits que s’exigeixen per accedir-hi de manera directa, com l’ESO (o equivalent).

Poden presentar-se a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de GM totes aquelles persones que compleixi el següent requisit:

• Cal haver complert els 17 anys o bé tenir-los durant l’any en curs.

Important! En cap cas poden inscriure’s a la prova els alumnes que ja tenen una titulació formativa que permeten l’accés directe a cicles formatius de GM per altres vies. Els alumnes que tenen acreditada un dels següents títols acadèmics, NO tindran accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà:

• ESO (o equivalent)

• Curs específic d’Accés a Grau Mitjà

• Formació Professional bàsica

• PQPI

La prova es divideix en tres blocs:

• Part comunicativa i social

  o Competència en llengua catalana
  o Competència en llengua castellana
  o Competència en llengua estrangera (anglès o francès)
  o Competència social i ciutadana

• Part científicotecnològica

  o Competència d’interacció amb el món físic i en tecnologies

• Part matemàtica

  o Competència matemàtica

En els següents enllaços tindràs accés a tots els temaris i al material a portar el dia de la prova.

La prova serà el 3 de maig de 2023 en els centres que es determinin en cada convocatòria. Els horaris són els següents:

 • 15:30h Verificació de la identitat dels aspirants
 • 16:00h Primer bloc: parts comunicativa i social
 • 18:00h Descans
 • 18:30h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica
La nota obtinguda de la prova global és numèrica: entre 0 i 10 punts (amb dos decimals). Per superar la prova cal obtenir una puntuació igual o superior a 4 punts. Cada matèria correspon al següent percentatge del total:

• Competència en llengua catalana: 15%

• Competència en llengua castellana: 15%

• Competència en llengua estrangera: 10%

• Competència social i ciutadana: 10%

• Competència d’interacció amb el món físic: 12,5%

• Competència en tecnologies: 12,5%

• Competència matemàtica: 25%

A continuació, t’indiquem els terminis i passos a seguir a l’hora de fer la inscripció:

• Inscripció: del 15 al 25 de març. S’obren inscripcions el dia 15 de març a les 9h del matí

• Pagament de la taxa: fins el dia 26 de març abans de les 22h

• A partir del 4 d’abril es publicaran les llistes provisionals d’admesos i exclosos

• Presentació de la documentació al centre on es farà la prova: del 5 al 26 d’abril en horari d’atenció

• Presentació de la documentació complementaria al centre on es farà la prova: del 26 al 28 d’abril

• La llista definitiva d’admesos i d’exclosos es presentarà a partir del dia 29 d’abril

EXÀMENS ANYS ANTERIORS

A continuació t’oferim mostres d’exàmens d’anys anteriors per a preparar les proves d’Accés a Grau Mitjà.

Exàmens anys anteriors Accés a Grau Mitjà