Des de que es van introduir, a Formació Miró preparem alumnes per les Proves PAP. Tenim horaris de matí i tarda i preparem als nostres estudiants per aprovar totes les proves de les PAP, explicant i treballant els aspectes clau. Treballem amb materials propis i exàmens d’anys anteriors, i sempre amb professors especialitzats i amb molta experiència.

TIPUS DE CURSOS PAP

1. Extensius

 • Tot l’any
 • Horari de matí (09:00-14:00) i/o tarda (16:00-21:00)
 • Particulars o en grup
 • Preparació prova lingüística i matemàtica
 • Incorporació en qualsevol moment

2. Intensius Març

 • Del 15 març al 14 d’abril de 2023

 • Horari 3 dissabtes de 09:00 a 13:00h

 • Preparació amb materials propis i exàmens anys anteriors

3. Intensiu juliol

 • Del 20 juny al 18 juliol de 2023

 • Horari pendent de confirmar
 • Preparació amb materials propis i exàmens anys anteriors

LA NOSTRA METODOLOGIA

 • El millor equip de professors
 • Cada assigntura explicada per un especialista
 • Docents amb gran capacitat per transmetre
 • Informes i tutories periòdiques de l’evolució
 • Cobrim tot el temari de l’assignatura
 • Prioritzem els aspectes que més ponderen
 • Explicacions individualitzades segons l’objectiu
 • Organitzem el temps i esforços de l’alumne
 • Utilitzem materials propis
 • Resolem exàmens d’anys anteriors
 • Horari molt intensiu de matí, tarda, nit i caps de setmana
 • Assessorament sobre la prova
 • Acompanyament el dia de la prova
 • Metodologia provada des de fa més de 30 anys

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

La prova d’aptitud personal (PAP) és un examen obligatori per accedir als graus d’educació infantil i primària en el què s’avalua:

 • La competència comunicativa de l’alumne i el seu raonament crític.
 • La competència logicomatemàtica.
Cal que es presentin a la prova d’aptitud personal (PAP):

 • Estudiants de batxillerat.
 • Estudiants de CFGS.
 • Estudiants que provinguin de sistemes educatius estrangers.
 • Estudiants que accedeixen amb les proves per a majors de 25 i 45 anys i per a l’accés majors de 40.
 • Els estudiants que no haguessin aprobat les PAP amb anterioritat.

Queden exempts de realitzar la prova d’aptitud personal (PAP):

 • Estudiant que ja van superar la prova a 2017 o 2018
 • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016
 • Titulats universitaris o equivalents.
 • Els estudiants estrangers que hagin estudiat fora de Catalunya podran fer l’examen en castellà.

Hi ha dues convocatòries la de juny i la setembre:

Convocatòria ordinària proves PAP:

 • Matrícula: del 17 de febrer a l’1 de març de 2023
 • Examen: 15 d’abril de 2023

Convocatòria extraordinària proves PAP:

 • Matrícula: del 12 al 20 de juny de 2023
 • Examen: 19 de juliol de 2023

L’examen es podrà fer en una de les 5 seus universitàries:

 • Barcelona
 • Bellaterra
 • Girona
 • Lleida
 • Tarragona

L’estudiant pot triar fer la prova en qualsevol d’aquestes cinc seus independentment d’on vulgui cursar el grau posteriorment. La seu es triarà en el moment de formalitzar la matrícula.

Podeu trobar més informació actualitzada al següent link:

Més info sobre les PAP

Els resultats que s’obtenen en aquest examen son únicament d’APTE o NO APTE. Per a obtenir la qualificació d’APTE s’ha d’aconseguir una nota global igual o superior a 5. Per fer el càlcul cal fer la mitja de les notes de les dues proves, havent obtingut en cadascuna d’elles com a mínim un 4.
La nota que s’obtingui no caduca i per tent tindrà validesa indefinida.

La inscripció a la prova d’aptitud personal (PAP) es farà des de l’Accesnet:
ACCEDEIX A L’ACCESNET