Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Curs comptabilitat Avançada
Comptabilitat avançada

Preu per persona

187,50

Modalitat

Duració

Dirigit a

Document. necessària

Modalitat

Teleformación

Duració

25 hores

Dirigit a

Empreses, treballadors, autònoms o aturats

Document. necessària

- Document d'adhesió d'empresa - Fitxa d'inscripció per a cada treballador - Fotocòpia del DNI i nòmina de cada treballador que bonifiquem (aplicable per a empreses)

*Contactar per a plans personalitzats

*Curs bonificable per a empreses

OBJECTIUS

Curs de Comptabilitat Avançada per conèixer i comptabilitzar certes problemàtiques comptables que es donen dins i fora de l’entorn empresarial i altres operacions no relacionades amb el trànsit normal de l’empresa.
Aprendre a detallar les fases del procés de regularització i tancament de l’exercici.
Aprendre a estudiar la rendibilitat de l’empresa.
Conèixer els aspectes legals fonamentals en matèria comptable.

TEMARI

Curs de Comptabilitat Avançada per ajudar els professionals a desenvolupar i millorar les seves competències professionals. Adquirir correctament els coneixements gramaticals més importants de l’anglès.