Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Calculadora Selectivitat

Nota media de bachilleratoFase GeneralFase Específica

Las dos calificaciones con mayor puntuación y superiores a cinco puntos
Tu nota es:

Calculadora de la nota de tall Selectivitat

La nota de tall representa la puntuació mínima que permet accedir a un programa universitari específic. En altres paraules, és la qualificació més baixa que un estudiant ha d’assolir per ingressar una determinada carrera a una universitat determinada. Els qui obtinguin una qualificació superior a la nota de tall i hagin sol·licitat admissió en aquesta institució i programa acadèmic podran accedir a aquest programa.

Per calcular la nota d’admissió, es consideren dos components principals: la nota mitjana de batxillerat o cicle formatiu i la puntuació obtinguda als exàmens de selectivitat. Aquesta fórmula s’aplica a la nostra calculadora de la Selectivitat de la següent manera:

  • El 60% de la nota deriva de la mitjana de qualificacions de batxillerat o cicle formatiu.
  • El 40% restant prové de la puntuació obtinguda a la fase general de la selectivitat.
 

Tot i això, és important destacar que la nota d’admissió pot variar en un rang que va des de 5 fins a 14 punts. Això s’aconsegueix mitjançant dos exàmens de matèries específiques que, depenent de la carrera universitària triada, poden ponderar la nota amb valors de 0,1 o 0,2. Aquests exàmens específics permeten als estudiants augmentar-ne la qualificació final i, en conseqüència, millorar-ne les possibilitats d’ingressar al programa de la seva elecció.

Cal tenir en compte que la nostra calculadora de la Selectivitat és una eina dissenyada per proporcionar estimacions aproximades de la nota d’admissió a la universitat a Catalunya. Tot i els nostres millors esforços per garantir la precisió dels càlculs, és fonamental reconèixer que poden ocórrer errors de càlcul a causa de diverses raons, com ara canvis en les polítiques d’admissió universitària, actualitzacions en els criteris d’avaluació i altres factors imprevistos.