Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Proves Accés Universitat majors de 25 anys

 

A Formació Miró comptem amb professorat especialitzat per assignatures i amb material específic per a la preparació de les Proves d’Accés a la Universitat per a Més Grans de 25 anys. Preparem aquest tipus de proves des de fa més de 25 anys i la nostra metodologia ens ha proporcionat molt bons resultats en proves d’accés universitari de convocatòries anteriors. A més, estem al dia de totes les novetats que s’apliquen a la prova i t’ajudem en els tràmits de formalització de la matrícula.

Si vols més informació dels cursos de preparació de les Proves d’Accés per a més de 25

anys, contacta amb nosaltres.

A continuació t’oferim mostres d’exàmens d’anys anteriors per a preparar les proves Proves d’Accés a la Universitat per a Més Grans de 25 anys.

EXÀMENS ANYS ANTERIORS ACCÉS UNIVERSITAT MAJORS DE 25

INFORMACIÓ DEL CURS

Horaris i durada del curs

  • De matí: consultar horaris
  • De tarda: De dilluns a divendres de 18.00-21.00
  • Durada del curs: de setembre a abril
  • Incorporació oberta tot el curs

Característiques del curs:

  • Totes les assignatures
  • Grups reduïts
  • Horaris de matí i tarda
  • Professors especialistes per assignatures
  • Explicació del temari, repàs i pràctica d’exàmens.
  • Seguiment personalitzat

Preus del curs online

Matrícula 30€

Fase general + específiques -> 275€/mes

Fase general -> 210€/mes

Fase específica (2 assignatura) -> 130€/mes

Fase específica (1 assignatura) -> 90€/mes

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA

Són unes proves comunes per a totes les universitats de Catalunya en quins aspirants a partir de 25 anys poden presentar-se amb la condició de tenir accés universitari.

És necessari complir els següents requisits amb la condició de poder-se presentar a les proves:

-Tenir 25 anys l’any natural en què es realitzen les proves.

-No tenir superades les PAU (o equivalent).

-No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).

-No tenir cap titulació universitària.

Els candidats poden presentar-se a les proves de manera il·limitada, ja que no hi ha un nombre màxim de convocatòries a presentar-se per a poder superar-les. Una vegada s’hagin superat les proves d’accés, els candidats podran tornar-se a presentar en convocatòries posteriors per a millorar la nota obtinguda.

Calendari 2023

Matrícula: de dilluns 6 a dijous 16 de febrer

Fase general de la PAU per a més grans de 25 anys: dissabte 22 d’abril

Fase específica de la PAU per a més grans de 25 anys: dissabte 29 d’abril

Tribunal especial i d’incidències (TEI) – PAU per a més grans de 25 anys: divendres 5 de maig

Publicació del resultat: dimarts 16 de maig

Sol·licitud de revisió: del dimarts 16 al dijous 18 de maig

Publicació del resultat de revisió: divendres 26 de maig

Horari 2023

Fase general: dissabte 22 d’abril de 2023

8.00 – 9.00 hores: Comprovació de les dades dels candidats

9.00 – 10.30 hores: Comentari de text

11.00 – 14.00 hores: Exàmens de llengua (catalana, castellana i estrangera)

Fase específica: dissabte 29 d’abril de 2023

9.00 – 9.30 hores: Comprovació de dades dels candidats

9.30 – 12.30 hores: Els dos exàmens corresponents a les matèries de l’opció triada

La prova es basa en una fase general i una específica.

Fase general, formada per quatre exercicis en relació a les diferents assignatures:

-Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat

-Llengua catalana

-Llengua castellana

-Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

Fase específica, estructurada en cinc opcions o branques de coneixement:

Arts i humanitats: filosofia / geografia / historia contemporània / història de l’art / literatura

Ciències: biologia / física / matemàtiques / química / estadística

Ciències de la salut:biologia / estadística / física / matemàtiques / química

Ciències socials i jurídiques: economia de l’empresa / estadística / geografia / historia contemporània / matemàtiques

Enginyeria i arquitectura: dibuix tècnic / economia de l’empresa / física / matemàtiques / química

La nota que s’obté en aquesta prova es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts. El candidat supera les proves d’accés a la universitat si obté una puntuació igual o superior a 5.

La nota que s’obté no caduca i per tant tindrà validesa indefinida.

A l’hora de matricular-se, cada candidat ha d’especificar els següents punts:

-Universitat a la qual volen matricular-se a les proves d’accés +25.

-La llengua estrangera a examinar-se (anglès, francès, alemany, italià o portuguès).