Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Proves d’Accés a Grau Mitjà

 

A Formació Miró oferim cursos exclusius de preparació per a les proves d’accés a grau mitjà. Preparem proves d’accés des de fa més de 25 anys. La llarga trajectòria del professorat i el material específic, resumit i esquematitzat de les diferents assignatures, permeten a l’alumne superar la prova amb garanties. A més, estem al corrent de tots els canvis i modificacions en relació als continguts dels exàmens i ajudem a l’alumne en tots els tràmits d’inscripció.

A continuació t’oferim mostres d’exàmens d’anys anteriors per a preparar les proves d’accés a grau mitjà.

EXÀMENS ANYS ANTERIORS ACCÉS A GRAU MITJÀ

Horaris i durada del curs

 • De matí: De dilluns a divendres de 9.30-13.30
 • De tarda: De dilluns a divendres de 15.30-19.30
 • Durada del curs: de setembre fins al març (1a convocatòria) / de juny a novembre (2a convocatòria)
 • Incorporació oberta durant tot el curs

INFORMACIÓ DEL CURS

Horaris i durada del curs

 • De matí: De dilluns a divendres de 09.30-13.30
 • De tarda: De dilluns a divendres de 15.30-19.30
 • Durada del curs: de setembre a maig
 • Incorporació oberta tot el curs

Característiques del curs:

 • Totes les assignatures
 • Grups reduïts
 • Horaris de matí i tarda
 • Professors especialistes per assignatures
 • Explicació del temari, repàs i pràctica d’exàmens.
 • Seguiment personalitzat

Preus del curs

Consultar preus en funció de les hores setmanals

INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA D'ACCÉS A GRAU MITJÀ

La superació de les Proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà permet acreditar que l’alumne té els coneixements per a poder realitzar un cicle formatiu de GM.

A més, permet l’accés als estudis professionals a tots els alumnes que no tenen els requisits que s’exigeixen per a accedir de manera directa, com l’ESO (o equivalent).

Poden presentar-se a les Proves d’Accés a Cicles Formatius de GM totes aquelles persones que compleixin el següent requisit:

 • S’ha d’haver complert els 17 anys o bé tenir-los durant l’any en curs.

Important! En cap cas poden inscriure’s a la prova els alumnes que ja tenen una titulació formativa que permeti l’accés directe a cicles formatius de GM per altres vies. Els alumnes que tenen acreditat un dels següents títols acadèmics, NO tindran accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà:

 • ESO (o equivalent)
 • Curs específic d’Accés a Grau Mitjà
 • Formació Professional bàsica
 • PQPI

La prova es divideix en tres blocs:

 • Part comunicativa i social

o Competència en llengua catalana

o Competència en llengua castellana

o Competència en llengua estrangera (anglès o francès)

o Competència social i ciutadana

 • Part científicotecnológica

o Competència d’interacció amb el món físic i en tecnologies

 • Part matemàtica

o Competència matemàtica

 

Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 20 de març de 2023

Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023

Presentació de la documentació al centre: de l’11 al 24 d’abril de 2023 (en horari d’atenció al públic)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 26 d’abril de 2023

Prova: 3 de maig de 2023

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants

16 h Primer bloc: parts comunicativa i social

18 h Descans

18.30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

 

Qualificacions provisionals: a partir del 16 de maig de 2023

Termini per presentar reclamacions al centre: del 17 al 19 de maig de 2023 (en horari d’atenció al públic)

Qualificacions definitives: 23 de maig de 2023

Emissió de certificats: a partir del 24 de maig de 2023

La nota obtinguda de la prova global és numèrica: entre 0 i 10 punts (amb dos decimals). Per a superar la prova s’ha d’obtenir una puntuació igual o superior a 4 punts. Cada matèria correspon al següent percentatge del total:

 • Competència en llengua catalana: 15%
 • Competència en llengua castellana: 15%
 • Competència en llengua estrangera: 10%
 • Competència social i ciutadana: 10%
 • Competència d’interacció amb el món físic: 12,5%
 • Competència en tecnologies: 12,5%
 • Competència matemàtica: 25%
 1. Com puc fer la inscripció a la prova?

A continuació, t’indiquem els terminis i passos a seguir a l’hora de fer la inscripció:

 • Inscripció: del 15 al 25 de març. S’obren inscripcions el dia 15 de març als 9h del matí
 • Pagament de la taxa: fins al dia 26 de març abans dels 22h
 • A partir del 4 d’abril es publiquessin les llistes provisionals d’admesos i exclosos
 • Presentació de la documentació al centre on es farà la prova: del 5 al 26 d’abril en horari d’atenció
 • Presentació de la documentació complementària al centre on es farà la prova: del 5 al 26 d’abril
 • La llista definitiva d’admesos i d’exclosos es presentarà a partir del dia 29 d’abril