Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Formació miró
curs anglès b2
Anglès B2

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

Inici 07/03 Fi 07/05

Modalidalitat

Presencial, Aula Virtual

Duracio

60 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE, Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

Barcelona

OBJETIUS

L’objectiu del curs és donar eines a l’alumnat per a utilitzar l’idioma amb fluïdesa i eficàcia en situacions habituals i específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits amb un repertori lèxic ampli i sobre nombroses temàtiques.

TEMARI

Funcions comunicatives

 • Especular
 • Intercanviar informació personal
 • Acceptar una invitació
 • Avaluar suggeriments i expressar preferències
 • Demanar informació cortesament
 • Escriure una carta de sol·licitud
 • Expressar opinions
 • Parlar de gustos
 • Fer comparacions
 • Expressar acord i desacord
 • Escriure un informe
 • Descriure persones

 

Vocabulari

 • Estil de vida
 • Expressions i significats
 • Roba
 • Música
 • Esports
 • Tecnologia
 • Cine
 • Expressions i phrasal verbs
 • Feina
 • Descriure la gent
 • Compres
 • Parafrasejar
 • Ciutats i pobles

 

Gramàtica

 • Comportament habitual
 • Adverbis de freqüència
 • Preguntes indirectes
 • Gerundi o infinitiu
 • Comparacions
 • Articles
 • so / such
 • Passat
 • Obligació, necessitat, permís;
 • Sintagmes nominals
 • Oracions de relatiu
 • La veu passiva amb have i get
 • Present perfecte
 • Expressar preferències