Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Formació miró
Curs de Xarxes Socials i empresa
Gestió de les xarxes socials a l'empresa

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

Inici 04/04 Fi 13/06

Modalidalitat

Presencial, Aula Virtual

Duracio

50 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE, Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

Barcelona

OBJETIUS

  • Gestionar la terminologia i l’ús d’eines claus del Community Manager professional.
  • Identificar la varietat de les diverses xarxes socials actuals més utilitzades a nivell particular i empresarial i els seus objectius.
  • Definir el plantejament inicial d’acció estratègica digital per a l’èxit del nostre projecte.
  • Aplicar continguts atenent el disseny, complexitat, eines emprades i amb atenció al missatge.
  • Identificar les eines que poden facilitar la vida al Community Manager per a la investigació, la millora i l’automatització de les seves tasques.

TEMARI

1. Xarxes socials i principis

1.1 Explicació de l’ecosistema digital i el nostre paper.

1.2 Anàlisi de tipus de xarxes.

1.3 Enumeració de tipus de contingut.

1.4 Relació de tipus de Community Manager.

1.5 Representació d’habilitats necessàries per ser Community Manager.

1.6 Resum de tasques diàries del Community Manager.

 

2. Desenvolupament del pla de màrqueting i estratègia digital

2.1 Creació del Pla de Màrqueting bàsic.

2.2 Anàlisi dels beneficis del màrqueting a internet.

2.3 Selecció de l’estratègia electrònica.

2.4 Identificació del pla de màrqueting electrònic.

2.5 Enumeració de les etapes en el desenvolupament del pla de màrqueting electrònic.

3. Coneixement de ferramentes TIC

3.1 Disseny de continguts simples amb eines TIC

3.2 Anàlisi de tendències i evolució de continguts.

3.3 Aplicació de conceptes bàsics de disseny de continguts.

3.4 Creació d’imatges.

3.5 Creació d’animacions.

3.6 Creació de vídeos.

3.7 Identificació d’altres tipus de continguts: Reels, Stories, etc.

3.8 Disseny de continguts complexos amb eines TIC

3.9 Gestió de ferramentes de creació de contingut.

3.10 Descripció dels conceptes bàsics de Copy.

3.11 Creació d’imatges, animacions i vídeos més complexos.

4. Eines del Community Manager

4.1 Identificació de les eines del Community Manager més comunes.

4.2 Programació de publicacions.

4.3 Cerca de trending topics, hashtags, etc.

4.4 Identificació de Keywords.

4.5 Optimització bàsica del SEO (posicionament en cercadors).

4.6 Monitorització i anàlisi de KPI (indicador clau de rendiment)