Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Curs d' Anglès empresarial
Anglès empresarial

Preu per persona

450,00

Modalitat

Duració

Dirigit a

Document. necessària

Modalitat

Teleformación

Duració

60 hores

Dirigit a

Empreses, treballadors, autònoms o aturats

Document. necessària

- Document d'adhesió d'empresa - Fitxa d'inscripció per a cada treballador - Fotocòpia del DNI i nòmina de cada treballador que bonifiquem (aplicable per a empreses)

*Contactar per a plans personalitzats

*Curs bonificable per a empreses

OBJECTIUS

Curs d’ Anglès empresarial per adquirir les capacitats necessàries per resoldre de forma correcta i fluida situacions pròpies de l’àmbit de l’empresa en llengua anglesa, desenvolupant els processos de compressió oral i escrita, i expressió oral generats per l’activitat empresarial.

TEMARI

  • Unitat 1. Llenguatge empresarial Ús de diferents registres per a les relacions: Empresa – Empresa; Empresa – Client; Empresa – Proveïdor. Ús de diferents registres per a les àrees de negoci següents: Formar Societats; Fusions; Unions Temporals d’Empresa; Acordar lliuraments; Formes de pagament; Establir terminis. Desenvolupar àrees de negoci i altres. Gramàtica i vocabulari relacionat amb cada situació empresarial.
 
  • Unitat 2. Estructura d’una empresa Com descriure l’estructura d’una empresa. Fraseologia i vocabulari específic. Com descriure l’organigrama de l’empresa. Ús d’ articles. Com descriure les funcions dels diferents departaments. Present continu. Com redactar perfils professionals. Adverbis de temps.
 
  • Unitat 3. A la nostra empresa Com definir el lloc de treball i l’oficina en la qual treballem . There is / are. Com donar indicacions. Substantius comptables i no comptables, quantificadors. Com localitzar objectes. Preposicions de lloc. Com descriure itineraris. Compostos de How. Com explicar horaris. Present continu amb valor futur.
 
  • Unitat 4. La comunicació telefònica Com deixar i rebre missatges. Fraseologia i vocabulari específic. Com concertar cites. Temps de futur. Com realitzar comandes. Com sol·licitar i donar informació.
 
  • Unitat 5. La correspondència escrita
 
  • Unitat 6. Els viatges Gramàtica: Estructures de cortesia, petició, interrupció, confirmació, etc. Vocabulari: Paraules de petició i agraïment, menjar, números ordinals, petició d’informació i confirmació. Aeroport, reserves, adreces.
 
  • Unitat 7. Els errors freqüents o “false friends