Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Curs Coaching
Coaching

Preu per persona

262,50

Modalitat

Duració

Dirigit a

Document. necessària

Modalitat

Teleformación

Duració

35 hores

Dirigit a

Empreses, treballadors, autònoms o aturats

Document. necessària

- Document d'adhesió d'empresa - Fitxa d'inscripció per a cada treballador - Fotocòpia del DNI i nòmina de cada treballador que bonifiquem (aplicable per a empreses)

*Contactar per a plans personalitzats

*Curs bonificable per a empreses

OBJECTIUS

Curs de Coaching per adquirir coneixement i destreses que facilitin l’impuls del desenvolupament com a emprenedors a través de la metodologia del Coaching, per emprendre un projecte empresarial.

TEMARI

  • Unitat 1. Concepte i origen del coaching L’estructura de la màgia: el cicle de l’aprenentatge Concepte, origen i fonaments del Coaching Conceptes clau relacionats: Intel·ligència Emocional i Programació Neurolingüística El rol de l’emprenedor i les seves competències
 
  • Unitat 2. Mètode grow per a emprenedors Formulació de l’objectiu i concreció de servei / producte Homologació de la realitat / anàlisi de mercat Definició d’opcions / Anàlisi DAFO Disseny del pla d’acció
 
  • Unitat 3. Gestió emocional en el camí d’emprendre El sistema emocional Les càrregues emocionals Les creences i els valors Identitat i empoderament
 
  • Unitat 4. Comunicació efectiva amb clients i col·laboradors Comunicació verbal / no verbal Actes lingüístics bàsics: afirmacions, declaracions, judicis i promeses Empatia / Escolta activa / Rapport / Feedback / Assertivitat