Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Curs IVA
Nòmines

Preu per persona

375,00

Modalitat

Duració

Dirigit a

Document. necessària

Modalitat

Teleformación

Duració

50 hores

Dirigit a

- Document d'adhesió d'empresa - Fitxa d'inscripció per a cada treballador - Fotocòpia del DNI i nòmina de cada treballador que bonifiquem (aplicable per a empreses)

Document. necessària

Fotocòpia del DNI

*Contactar per a plans personalitzats

*Curs bonificable per a empreses

OBJECTIUS

Curs de Nòmines per conèixer els procediments a seguir davant la Seguretat Social, des del punt de vista de l’empresa: inscripció de l’empresa, cotització de les empreses i recaptació de les quotes de la seguretat social.
Adquirir conceptes bàsics i generalitzats sobre la forma i la relació entre treballador i Seguretat Social.
Conèixer el concepte bàsic de nòmina i els requisits per fer una nòmina

TEMARI

  • Unitat 1. Empresa i treballadorL’empresa: Inscripció, cotització i recaptació Inscripció La cotització Sistema de Remissió Electrònica de Dades
 
  • Unitat 2. El treballador: Afiliació, cotització i recaptació Afiliació Contracte de treball La cotització Convenis especials
 
  • Unitat 3.La Nòmina Definició, contingut i requisits ¿Què és? Continguts Requisits
 
  • Unitat 4. Percepcions salarials i Percepcions no salarials Percepcions salarials Percepcions no salarials
 
  • Unitat 5. Bases de cotització i IRPF Bases de cotització Casos peculiars a la base de cotització IRPF Càlcul del tipus de retenció Cas pràctic resolt