Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Curs d' Excel avançat
Excel Avançat

Preu per persona

150,00

Modalitat

Duració

Dirigit a

Document. necessària

Modalitat

Teleformación

Duració

20 hores

Dirigit a

Empreses, treballadors, autònoms o aturats

Document. necessària

Fotocòpia del DNI

*Contactar per a plans personalitzats

*Curs bonificable per a empreses

OBJECTIUS

Curs d’ Excel Avançat per la aplicació i disseny de funcions avançades d’Excel, treball amb dades externes i
interconnexió d’Excel i Accés.

TEMARI

  • Unitat 1. Funcions Niar funcions
 
  • Unitat 2. Bases de dades Filtres avançats Validació de dades Depurar bases de dades: valors únics
 
  • Unitat 3. Formularis Botons de formularis
 
  • Unitat 4. Visites Agrupar i desagrupar Autoesquema
  • Unitat 5. Estuctures de control Domini de taules dinàmiques Consolidació de dades
 
  • Unitat 6. Anàlisi de dades Buscar objectiu Escenaris Taules d’una i dues variables
 
  • Unitat 7. Solver: Plantilles
 
  • Unitat 8. Macros Enregistrament de macros. Creació de macros Reproducció de macros Eliminació de macros Crear icones i botons que executin macros Seguretat de macros
 
  • Unitat 9. Obtenció de dades externesDesde accés Des de text Altres possibilitats Connexió amb accés: Importació. Vinculació
 
  • Unitat 10. RangsNoms Modificar rangs Altres possibilitats Treure duplicats