Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Curs Excel Bàsic
Excel Bàsic

Preu per persona

450,00

Modalitat

Duració

Dirigit a

Document. necessària

Modalitat

Teleformación

Duració

60 hores

Dirigit a

Treballadors, autònoms o aturats

Document. necessària

- Document d'adhesió d'empresa - Fitxa d'inscripció per a cada treballador - Fotocòpia del DNI i nòmina de cada treballador que bonifiquem (aplicable per a empreses)

*Contactar per a plans personalitzats

*Curs bonificable per a empreses

OBJECTIUS

Curs d’Excel Bàsic per aprendre a utilitzar fulls de càlcul aplicant les funcions habituals en totes les activitats que requereixin tabulació i tractament aritmètic-lògic i estadístic de dades i informació, així com la seva presentació en gràfics.

TEMARI

 • Unitat 1. Conceptes generals i característiques fonamentals Excel Instal·lació i inici Configuració Entrada i sortida del programa Descripció de la pantalla principal d’Excel Ajut de l’aplicació Opcions de visualització: zoom, vistes, immobilització de zones del full de càlcul
 
 • Unitat 2. Desplaçament pel full de càlcul Mitjançant teclat Mitjançant ratolí Grans desplaçaments Barres de desplaçament
 
 • Unitat 3. Introducció de dades Tipus de dades Fórmules Funcions
 
 • Unitat 4. Edició i modificació del full de càlcul Selecció del full de càlcul Rangs Columnes Files Fulles Modificació de dades Edició del contingut duna cel·la Esborrat del contingut d’una cel·la o rang de cel·les Ús de les utilitats de cerca i reemplaçament Inserció i eliminació: Cel·les Files Columnes Fulls de càlcul Copiat o reubicació
 
 • Unitat 5. Emmagatzematge i recuperació d’un llibre Creació d’un nou llibre Obrir un llibre ja existent Guardat dels canvis realitzats en un llibre Crear una rèplica d’un llibre Tancat d’un llibre
 
 • Unitat 6. Operacions amb rangs Farcit ràpid d’un rang. Selecció de diversos rangs (rang múltiple, rang tridimensional). Noms de rangs. Noms de rangs.
 
 • 7. Modificació de l’aparença d’un full de càlcul Format de cel·la Número Alineació Amplada i alçada de les columnes i files Ocultar i mostrar columnes, files o fulls de càlcul Format del full de càlcul Canvi de nom d’un full de càlcul Formats condicionals
 
 • Unitat 8. Fórmules Operadors i prioritat Escriptura de fórmules Còpia de fórmules Referències relatives, absolutes i mixtes Referències externes i vincles Resolució d’errors a les fórmules
 
 • Unitat 9. Funcions Funcions matemàtiques predefinides en l’aplicació de full de càlcul Regles per utilitzar les funcions predefinides Utilització de les funcions més usuals Utilització de les funcions més habituals
 
 • Unitat 10. Inserció de gràfics, per representar la informació continguda als fulls de càlcul Elements d’un gràfic Creació d’un gràfic Modificació d’un gràfic Esborrat d’un gràfic
 
 • Unitat 11. Inserció d’altres elements dins d’un full de càlcul Imatges Autoformes Text artístic Altres elements
 
 • Unitat 12. Impressió Zones d’impressió Especificacions d’impressió Configuració de pàgina Marges Orientació Encapçalats i peus i numeració de pàgina Vista preliminar Formes d’impressió
 
 • Unitat 13. Treball amb dades Validacions de dades Esquemes Creació de taules o llistes de dades Ordenació de llista de dades, per un o diversos camps Ús de Filtres Subtotals