Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Eines de Coaching. Nivell I

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

FINALITZAT

Modalidalitat

Presencial, Aula Virtual

Duracio

30 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE , Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

Cataluña

OBJETIUS

Realitzar una introducció al món del coaching entenent quins són els seus principis, quines habilitats són les principals i l’ús de les eines en diferents entorns.

Practicar amb eines i metodologies emprades en coaching, reconeixent les nostres pròpies emocions i les de les altres persones.

TEMARI

1. Què és el coaching?
1.1. Definició del terme.
1.2. Origen del terme.
1.3. Base teòrica del coaching.
1.4. Diferències entre altres disciplines.

2. La professió del Coach.
2.1. Codi ètic.
2.2. Competències del coach.
2.3. Fases del procés de coaching.
2.4. Marc del procés de coaching.

3. Mètode GROW
3.1. L’objectiu – àrees de la vida
3.2. Validar l’objectiu
3.3. Explorar la realitat
3.4. Obrir les opcions
3.5. El pla d’acció

4. Marc conceptual de les emocions.

5. Competències emocionals.

6. Intel·ligència emocional i coaching.
6.1. Emocions que influeixen positivament en un procés de coaching, com potenciar-les.
6.2. Emocions que obstaculitzen un procés de coaching, com regular-les.