Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Formació miró
Eines de Coaching. Nivell II

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Data

Data pendent de confirmació

Modalidalitat

Presencial, Teleformació

Duracio

30 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE , Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

OBJETIUS

Identificar els estils de lideratge a través de la intel·ligència emocional i desenvolupar l’autolideratge a través de la metodologia del coaching d’equips

TEMARI

1. Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per a l’autolideratge i la comunicació.
1.1. Tècniques per a l’autoevaluació de les habilitats, qualitats i competències personals:
1.2. Analitzar les habilitats comunicatives i els dèficits en les interaccions comunicatives personals.
1.3. Instruments, tècniques i processos per:

2. Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per al lideratge d’equips
2.1. El líder coach
2.2. Eines de coaching