Barcelona 931600157 bcn@formaciomiro.com | Lleida 973273684 lleida@formaciomiro.com

Formació miró
Eines de Coaching. Nivell II

Formació 100% Subvencionada

Data

Modalitat

Duració

Dirigidit a

Document. necessària

Ubicació

Data

FINALITZAT

Modalidalitat

Presencial, Aula Virtual

Duracio

30 hores

Dirigit a

Treballadors, Treballadors en ERTE , Autònoms o Aturats

Document. necessarià

Fotocòpia DNI/ NIE, Nòmina del mes anterior (treballadors), Rebut d'autònom del mes anterior (autònom), DARDO vigent (aturat)

Cataluña

OBJETIUS

Identificar els estils de lideratge a través de la intel·ligència emocional i desenvolupar l’autolideratge a través de la metodologia del coaching d’equips.

TEMARI

1. Coaching d’equips
1.1. Descripció del coaching d’equips
1.1.1. Definició del concepte.
1.1.2. Diferència entre grup, equip, EAR (equip d’alt rendiment).
1.1.3. Identificació del rol del coach d’equip.
1.1.4. Enumeració dels tipus i beneficis.
1.1.5. Diferenciació entre el coaching executive i el coaching d’equips.
1.1.6. Relació d’habilitats i competències.
1.1.7. Identificació de les fases d’un procés.
1.2. Aplicació de la comunicació a l’equip
1.2.1. Anàlisi de les principals habilitats comunicatives.
1.2.2. Descripció de la comunicació circular.
1.2.3. Explicitació de la comunicació no violenta.
1.3. Resum de transformació d’equips
1.3.1. Descripció de les fases d’un equip segons John Whitmore.
1.3.2. Identificació dels tipus d’equips segons Ken Blanchard.
1.3.3. Definició de les 5 disfuncions d’un equip segons Lencioni.
1.3.4. Gestió del canvi amb La corba del canvi.
1.3.5. Anàlisi del model Tuckman.
1.3.6. Definició dels 8 passos de Kotter.
1.4. Resum del Coaching sistèmic
1.4.1. Definició de sistema.
1.4.2. Identificació de les constel·lacions sistèmiques.
1.4.3. Anàlisi de les constel·lacions familiars.
1.4.4. Distinció de les constel·lacions estructurals.

2. El Líder coach
2.1. Elaboració del perfil del bon líder
2.1.1. Definició de lideratge.
2.1.2. Identificació de l’autolideratge.
2.1.3. Comparació dels diferents estils de lideratge segons Daniel Goleman.
2.1.4. Definició del líder Coach.
2.1.5. Descripció del lideratge situacional.
2.1.6. Explicació del lideratge camaleònic.
2.2. Anàlisi de les Teories motivacionals
2.2.1. La piràmide de Maslow.
2.2.2. Les necessitats de McLelland.
2.2.3. Factors d’higiene de Hezberg.
2.2.4. Les expectatives de Vroom.